கிறிஸ்து பிறப்பு பாடல்கள்

இயல், இசை : ?
மறு பதிவு ;

English Christmas songs
0112.01அதிகாலையில் பாலனைத் தேடி செல்வோம் நாம் யாவரும் கூடி as
0226.02அன்றொரு நாள் பெத்லகேமில் இறைவாக்கினர் உரைத்ததுபோல் as
0313.11ஆர் இவராராரே இந்த அவனியோர் மானிடமே as
0426.03ஆனந்த இராகம் நான் பாடி இன்று பனிதூங்கும் மலர் சங்கில் as
05 26.00 இராகாலம் பெத்லேகேம் மேய்பர்கள் as
0612.17ஜய்யையா நான் வந்தேன தேவ ஆட்டுக்குட்டி வந்தேன் as
07 26.00 ஒப்பில்லா பேருயிராய் (Silent Night) as
0812.22காரிருள் வேளையில் கடும் குளிர் நேரத்தில் ஏழைக் கோலமதாய் as
09 26.00 கீழ் ஜெனித்த இராயர்கே (Hark! The Herald Angels Sing) as
1026.05பெத்லகேம் என்னும் அப்பத்தின் வீட்டில் வந்த நிலவே as
1113.48தெய்வம் தந்த திவ்யகுமாரன் வந்தார் வந்தார் as
1226.00தேவ ராஜ திருக்குழந்தாய் கண் தூங்கு as
1326.06தேவன் தோன்றினார் தேவன் தோன்றினார் பூவில் எங்கும் புதுமை as
1426.01நமக்கொரு மீட்பர் பிறந்துள்ளார் வருவீர் இளந்தளிர் காலை as
15 26.00 நமஸ்கரிப்போமே (O Come All Ye Faithful) as
1626.04மன்னவன் இயேசு பூமியில் வந்தார் ஆனந்த இராகம் பாடிடுவோம் as
1726.07மாநிலமே மகிழ்வாய் மாபரன் பிறந்ததினால் பண்ணிசை as
1826.00மானிட உருவில் அவதரித்த மாசுடர் ஒளியே கிறிஸ்தேசுவே as
1913.54பாடினால் பாடுவேன் இயேசு பாலனை உன்னைப்பாடினால் as
2013.53பாடாத இராகங்கள் பாடும் மீளாத இன்பங்கள்ஆடும் as
2126.08புன்னகையோ இறைமகனே கண்வளராய் கனியமுதே as
2212.36பெத்தலையில் பிறந்தவரைப் போற்றித் துதி மனமே இன்னும் as
2326.14வருவார் வருவார் என வழி பார்த்திருந்தார் அவர் கந்தைத் as
2413.59வானாதி வானங்களில் காணாத விண்ணொளியில் as
2526.09வான் தந்தை சுதனே விண் மண்ணோடு உறவாடுதே as
2626.10வானவர்கள் வணங்கி மகிழும் வண்ணக் குழந்தையே as
2726.11வானவர் இசையில் வாழ்த்தொலி கேட்டு மன்னவனே துயிலாய் as
2826.12விண்ணாளும் வேந்தன் மனுவான பெருமை இதயங்கள்as
2926.13விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும் பாடல் உன்னைத் தாலாட்ட as
       


English Christmas songs
26.01

Joy To The World

as
as
26.02 Jingle Bells as
as
26.03 Hark! The Herald Angels Sing as
26.04 O Come All Ye Faithful as
as
26.05 Silent Night Holy Night as
as
26.06 We Three Kings as
26.07 The First Novel as
as
26.08 Angels We Have as
26.09 Little Drummer Boy as
as
26.10 Away In A Manger as
26.11 Good Chrisitan Men as
26.12 What Child Is This as
26.13 It Came Upon as
26.14 Go Tell It as
26.15 O Holy Night as
26.16 O Little Town Of Bethlehem as
26.17 I Will Be Home as
26.18 Deck The Halls as
26.19 White Chirstmas as
26.20 Let It Snow as
26.21 O Chirstmas Tree as
26.22 Have Yourself as
26.23 Silver Bells as
26.24 Winter Wonderland as
26.25 We Wish You A Merry Chirstmas as
26.26 Emmanuel Emmanuel as
26.27 When a Child is Born as
26.28 Pet it Papa Noel as
     
     

 

 


யுபெநடள றுந ர்யஎந as